2017-05-30

2017-05-30

Сівініті випустить емісію облігацій

Компанія АТ "Сівініті", яка здійснює адміністрування житлових і комерційних будівель, і яка володіє підприємствами у країнах Балтій, має намір розповсюдити облігації на вартість до 10 млн. євро, на першому етапі відкрито (публічно) пропонуючи емісію облігацій на вартість до 5 млн. євро. У планах цієї групи підприємств – подальший розвиток та зміцнення позицій на ринку. Компанія також оголошує свої фінансові результати: у минулому році зафіксовано ріст прибутку на 57 проц., доходів – на 53 проц.

"Основне і довгострокове наше завдання – посідовний розвиток і ріст групи підприємств. Цей рік ми успішно розпочали у Латвії: наприкінці квітня придбали ще одне підприємство і постійно шукаємо нових можливостей для інвестицій, здійснюємо спостереження за ситуацією на ринку та її оцінку. У Литві наша мета – зміцнити свої позиції у галузі адміністрування житла, а у Латвії ми маємо намір залишитися лідером ринку. Після розповсюдження облігацій маємо намір й далі інвестувати у розвиток "домашнього ринку", збільшуючи частину ринку у Литві і Латвії та починаючи інвестувати в Естонії і розширюючи портфель надаваних послуг для своїх клієнтів. Декілька інвестицій також передбачено і у країнах Середньої та Східної Європи, якщо для цього виникнуть сприятливі умови," – каже Вітольдас Сапожніковас, голова правління групи підприємств «Сівініті».

За словами голови, покращення якості послуг, застосування сучасних технологій у своїй діяльності та оптимізація процесів управління є складовими частинами у наданні послуг з адміністрування будівель. Менші гравці ринку з причини браку фінансових ресурсів цього зробити не можуть, а тому успішна консолідація і подальший розвиток підприємств дозволить і надалі збільшувати зайняту частину ринку і надавати послуги, орієнтовані на потреби клієнтів.

Облігації будуть розповсюджуватися під час відкритої (публічної) пропозиції, згідно підготовленої компанією базового проспекту програми пропозиції щодо відкритої (публічної) пропозиції облігацій і їхнього включення у торгівлю на Вільнюській біржі цінних паперів АТ "Nasdaq". Під час першого етапу розповсюдження облігацій, до кінця червня, планується випустити емісію облігацій на вартість до 5 млн. євро. Пізніше, коли виникне сприятлива ситуація на ринку, з метою залучення у компанію додаткових коштів для інвестицій, протягом 12-тимісячного періоду відкрито (публічно) можуть бути ще запропоновані облігації компанії на вартість до 5 млн. євро.

"У минулому році за основну мету було взято розвиток групи підприємств, і поки що ми до цього цілеспрямовано йдемо: було придбано три підприємства по адміністрування будівель, що діють на ринку Латвії. Тому, порівнюючи з 2015 роком, ми зафіксували значний зріст доходів і прибутку," – стверджує В. Сапожніковас.

Доходи групи підприємств у 2016 році склали 23,86 млн. євро і були на 53 проц. більшими, ніж у 2015 році; у той час чистий прибуток сягав 1,104 тис. євро і, порівнюючи з 2015 роком, збільшився на 57 процентів. Кількість працівників групи підприємств, порівнюючи з 2015 роком, виросла більше ніж у 4 рази і сягала 1400.

У 2016 році площа будівель, адміністрованих групою підприємств, складала 4,835 млн. квадратних метрів. Порівнюючи з 2015 роком, вона виросла більше ніж на 52 проценти.

У Литві до групи підприємств «Сівініті» належать такі компанії по адмініструванню житла як «Сенамєсчьо укіс», «Озо мєстас», «Бусто валда», «Дебрецено валда», «Вільтєс валдос», «Клайпєдос бендрабутіс», «Паланґос буту укіс», «Кретінґос бустас»; у Латвії – такі підприємства, що надають послуги по адмініструванню житла і комерційних будівель, як АТ «Гаузмастер», ЗАТ «ЦС Комерцсервісс», ЗАТ «Гуом Мастер», ЗАТ «Лабо наму аґентура», ЗАТ «Юрмалас Намсаймнієкс» та ін.

_____________________________

Це повідомлення надається винятково в інформаційних цілях і за жодних обставин не може вважатися таким, що складає підставу для прийняття рішення по здійснення інвестицій у цінні папери АТ "Сівініті" (Компанії). 29 травня 2017 р. Компанія оголосила нею підготовлений і затверджений Банком Литви базовий проспект програми пропозиції щодо відкритої (публічної) пропозиції облігацій на вартість до 10 млн. євро і їхнього включення у торгівлю АТ "Nasdaq Vilnius", а також Компанією підготовлені остаточні умови пропозиції з частини 1 програми (облігації на вартість до 5 млн. євро), і ці документи є єдино юридично зобов'язуючими документами, у яких представлено інформацію про Компанію, а також про її відкриту (публічну) пропозицію облігацій у Литві.

Базовий проспект, остаточні умови пропозиції з частини 1 програми опубліковані на інтернетній сторінці Компанії (www.civinity.eu) і на інтернетній сторінці організатора пропозиції – ЗАТ ФМП „Orion securities“ (http://orion.lt).