Utrzymanie i administrowanie budynków

Wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania obiektów oraz świadectwa potwierdzające wysokie kwalifikacje pozwalają nam na stały rozwój działalności, będący gwarantem coraz silniejszej pozycji i konkurencyjności na rynku. Elastyczny harmonogram wykonania prac oraz fachowcy o wysokich kwalifikacjach zawodowych zapewniają jakościowe i szybkie wykonanie prac. Jako administrator Państwa domu mieszkalnego wykonamy wszelkie czynności, niezbędne w utrzymaniu jego części wspólnych oraz zapewnimy korzystanie z nich według przeznaczenia docelowego. Należy pamiętać, że dla zapewnienia maksymalnego okresu użytkowania budynku, jego instalacji i systemów, niezbędna jest stała konserwacja. Niekiedy jesteśmy pytanie o rolę, jaką pełni administrator domu. Odpowiedź jest niezwykle prosta – administrator oferuje usługi różnych fachowców, stwarza możliwość dokonania zapłaty za wykonane prace w ratach, udziela gwarancji na wykonane prace, drobne prace naprawcze, wchodzące w zakres konserwacji, wykonuje bez dodatkowej opłaty. Utrzymanie i administrowanie budynków obejmuje także:

  • Usługi służb awaryjnych
  • Kontakt z najemcami
  • Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi
  • Zarządzanie kosztami komunalnymi
  • Planowanie budżetu, rachunkowość oraz przedkładanie mieszkańcom sprawozdań