O Civinity

Civinity – to szybko rozwijająca się międzynarodowa grupa przedsiębiorstw, świadczących szerokie spektrum wysokiej jakości usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji nieruchomości.

Grupa przedsiębiorstw Civinity rozpoczęła działalność w 1991 roku. Od prawie 25 lat pomyślnie świadczy usługi zarządzania nieruchomościami. Doświadczenie, profesjonalizm i innowacyjność pozwalają nam na bycie wiarygodnymi partnerami w tej dziedzinie.

Grupa wdrożyła certyfikowany System Zarządzania Jakością, zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001. Przedsiębiorstwo, które certyfikowało Civinity, jest partnerem stowarzyszenia IQ Net.

2
Kraje
7
Miast
5,73 mln
Powierzchnia administrowanych domów mieszkalnych
1,15 mlj
Powierzchnia administrowanych obiektów komercyjnych
100 000
Przetworzone w ciągu roku odpady, w tonach
80 000
Renowacja, kv.m.

*- włączając dane przedsiębiorstw powiązanych z Civinity OU, zarządzanych przez spółki zależne Civinity AB i Civinity Ukraina UAB