Misja

Konsekwentne rozszerzanie spektrum usług świadczonych przez przedsiębiorstwa grupy oraz zwiększanie udziału w rynku, stwarzając w taki sposób wartość dodaną dla klientów i akcjonariuszy.

Wizja

Zdobycie w Europie Środkowej i Wschodniej pozycji lidera na rynku administrowania i zarządzania budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi.

Wartości

  • Profesjonalizm
  • Odpowiedzialność
  • Innowacyjność
  • Doskonalenie się
  • Pozycja lidera