Doradztwo i kontrole techniczne

Popełniane błędy najczęściej wynikają z niewiedzy. Nawet najmniejszy błąd w dokumentacji budynku czy terenu może kosztować wiele czasu i powodować duże straty. Kontrola techniczna – to procedura, która polega na kompleksowej analizie dokumentacji obiektu. Na dokumentację techniczną składają się wszystkie dokumenty, sporządzone od początku budowy do początku eksploatacji obiektu. W ramach kontroli są też analizowane jego parametry techniczne oraz możliwe kierunki rozwoju. Oferujemy:

  • Możliwość sprawdzenia niezbędnych dokumentów na stronie internetowej
  • Ocenę budynków i otaczającego je terenu
  • Ocenę działania instalacji i systemów