2016-10-11

2016-10-11

Grupa przedsiębiorstw Civinity wybiera rozwój na Łotwie

Po nabyciu AS Hausmaster oraz SIA RBSSkals Serviss, międzynarodowa grupa Civinity stała się największym na Łotwie prywatnym usługodawcą w dziedzinie administrowania i utrzymania nieruchomości.

Prowadząca działalność na Litwie grupa przedsiębiorstw Civinity weszła na rynek łotewski w 2014 r., prywatyzując SIA Jūrmalas namsaimnieks. Przeprowadzona w lipcu bieżącego roku transakcja nabycia AS Hausmaster i SIA Homemaster oraz dopiero co zakończona transakcja kupna SIA RBSSkals Serviss otwiera przed przedsiębiorstwem jeszcze większe perspektywy prowadzenia działalności w sąsiednim kraju.

O planach grupy Civinity oraz różnicach rynków litewskiego i łotewskiego opowiada dyrektor generalny Civinity oraz prezes zarządu AS Hausmaster Vitoldas Sapožnikovas.

Kiedy firma została utworzona? Kto jest jej założycielem?

Źródła działalności Civinity sięgają 1992 r. Wtedy w Kłajpedzie utworzono samorządową spółkę Vites valdos, która w 2005 r. została sprywatyzowana. Udziałowcami jest kilku Litwinów, z których większość nadal pracuje w grupie.

Od 2005 r. nastąpił szybki rozwój Civinity, gdyż grupa nabywała coraz to kolejne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży administrowania i utrzymania nieruchomości. W okresie działalności obrót grupy wzrósł stukrotnie. Planowane jest, że wraz z dwiema nabytymi w bieżącym roku spółkami łotewskimi obrót całkowity w 2016 r. wyniesie 40 mln euro.

Jaka jest obecnie wielkość grupy Civinity? Na czym polega jej podstawowa działalność?

Dzisiaj do grupy Civinity należy 15 przedsiębiorstw, świadczących usługi mieszkańcom i przedsiębiorcom na Litwie i na Łotwie. W pięciu miastach litewskich oraz dwóch łotewskich działa po jednej lub kilka spółek, świadczących usługi w zakresie utrzymania nieruchomości, w Kłajpedzie działają trzy. Największą część działalności Civinity stanowi świadczenie usług administrowania domów, jednak grupa świadczy też usługi związane z utrzymaniem w tych krajach obiektów handlowych, kulturalnych i sportowych. W chwili obecnej powierzchnia całkowita administrowanych przez grupę Civinity budynków wynosi 5,45 mln m kw.

Dlaczego postanowili Państwo rozwijać działalność na Łotwie? Czy jest to jedyny kraj, w którym widoczne są perspektywy biznesowe?

Obecnie na Litwie działalność w obszarze administrowania nieruchomości przeważnie jest w rękach prywatnych, jedynie w kilku mniejszych miastach oraz miejscowościach nadal działają spółki samorządowe. Litewski rynek już się ukształtował, dlatego naturalnym ciągiem dalszym rozwoju jest wyjście poza granice własnego państwa. W chwili podjęcia decyzji o rozszerzeniu działalności, przede wszystkim zainteresowała nas sytuacja w krajach sąsiednich.  

Na Łotwie znaczna część rynku utrzymania nieruchomości nadal pozostaje w rękach samorządów. W naszej opinii, do ich funkcji nie powinna należeć ta dziedzina działalności. Jako pierwsza zrozumiała to Jurmala, która zaproponowała prywatyzację firmy, zajmującej się administrowaniem domów. Decyzja nabycia Jurmalas namsaimniek była częścią naszego planu rozwoju strategicznego. Teraz nasza uwaga jest skupiona na konsolidacji rynku łotewskiego.

Jeżeli chodzi o inne kraje, to w Estonii analizowaliśmy sytuację, rynek jest tam rozwinięty, jednak mały. Chcąc zająć jego część, należy wiele zainwestować. Samo państwo jest nieduże, dlatego szanse na rentowną działalność mielibyśmy zaledwie w kilku miastach.

Białoruś, podobnie jak Łotwę, możemy traktować jako rynek rodzimy, tu mamy biuro, obserwujemy rozwój sektora utrzymania domów.

Grupę Civinity interesuje też sytuacja na Bałkanach i na Ukrainie, gdzie rynek dopiero się kształtuje.

Źródło: Db.lv informacija