2017-02-02

2017-02-02

Grupa przedsiębiorstw Civinity informuje o zmianach w Zarządzie

Grupa przedsiębiorstw Civinity, zarządzająca na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie spółkami działającymi w sektorze administrowania budynkami, informuje o zmianach, które zaszły w Zarządzie: funkcję prezesa Zarządu zaczyna pełnić Vitoldas Sapožnikovas.

"Stabilny wzrost i rozwój jest celem naszej grupy przedsiębiorstw. W ostatnich latach szybko rozwijaliśmy się, dlatego dokonując zmian w Zarządzie dążymy do usprawnienia zarządzania procesami w spółkach należących do grupy oraz w sposób ukierunkowany zorientowania działalności na rozwój, pozwalający zapewnić pomyślne nabycie kolejnych przedsiębiorstw“, – twierdzi V. Sapožnikovas.

1 lutego V. Sapožnikovas przejął funkcję prezesa Zarządu od Giedriusa Jakubauskasa. G. Jakubauskas będzie dalej pracował w Zarządzie na stanowisku dyrektora finansowego grupy.

Grupa przedsiębiorstw Civinity zarządza 15 spółkami administrowania nieruchomościami na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi. Powierzchnia administrowanych przez grupę budynków mieszkalnych wynosi ponad 5,73 mln m kw.

 Zespół kierowników grupy przedsiębiorstw Civinity