2016-08-09

2016-08-09

Grupa Civinity zainwestowała na Łotwie, planuje też wejście na giełdę

W swoim koszyku zakupów „Civinity“ umieściła od razu dwie łotewskie spółki – „Hausmaster“ i mniejszą spółkę „HomeMaster“. Obie nabyto od tych samych akcjonariuszy – osób fizycznych.

Transakcję zakończono pod koniec lipca, jej wartość nie została ujawniona. Zakup częściowo sfinansował łotewski bank „Citadele“.

„Wskutek tego nabycia staliśmy się największą prywatną grupą przedsiębiorstw sektora administrowania budynków na Łotwie“, – dla VŽ powiedział prezes zarządu grupy „Civinity“ Giedrius Jakubauskas.

„Hausmaster“ – to największe prywatne przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w dziedzinie utrzymania domów wielomieszkaniowych zarówno w Rydze, jak i na Łotwie. Jego roczne przychody szacuje się na około 9 mln Eur, powierzchnia administrowanych budynków przekracza 720 tys. m kw.

Po dokonanym zakupie grupa „Civinity“ zarządza na Łotwie trzeba przedsiębiorstwami: nabytą w 2014 r. „Jurmalas Namsaimnieks“ oraz kupionymi ostatnio „Hausmaster“ i „HomeMaster“. Przedsiębiorstwa grupy świadczą usługi w Rydze, na jej przedmieściach oraz w Jurmale.

W wyniku transakcji klientom „Hausmaster“ zostaną zapewnione lepszej jakości usługi, zwiększy się zakres usług, ceny zaś na pewno nie wzrosną“, – obiecuje Jakubauskas.

Celem – konsolidacja rynku

„Civinity“ ma zamiar kontynuować realizację programu zakupów na Łotwie.

„Konsolidacja rynku w Rydze i na Łotwie jest jednym z naszych celów strategicznych. Mamy zamiar nabyć działających tu prywatnych administratorów i zdobyć pozycję lidera rynku“, – mówi Jakubauskas.

Jak twierdzi prezes, w chwili obecnej prowadzone są negocjacje z udziałowcami kilku prywatnych spółek i jeszcze w tym roku planowane jest poinformowanie o nowych zakupach na Łotwie.

Badany jest też rynek estoński. Zakupy jednak na razie nie są planowane, – ma miejsce zapoznawanie się z rynkiem.

„W chwili obecnej najwięcej kupujemy na Łotwie, gdyż tam rynek dopiero się kształtuje i rozwija. Jeżeli chodzi o strukturę i pogląd, łotewski rynek administrowania pozostaje w tyle za litewskim o jakieś pięć lat. Pewne procesy, które na Litwie zaszły przed pięcioma laty, na przykład, przekazanie usług administrowania w prywatne ręce, renowacja budynków i in., na Łotwie dopiero teraz zaczynają przybierać wyrazistsze kształty“, – mówi rozmówca.

Wskazał różnice

Na Litwie większość działających w dużych miastach przedsiębiorstw sektora administrowania budynkami dawno została sprywatyzowana.

Natomiast na Łotwie znaczna część tego sektora pozostaje w rękach samorządów – większość zarządzanej powierzchni należy do firm samorządowych.

„Wyjątek stanowi Ryga, gdzie największym graczem rynkowym również jest przedsiębiorstwo samorządowe, ale tam działa też wiele prywatnych dostawców“, – mówi Jakubauskas.

Jako główną różnicę między rynkiem litewskim i łotewskim rozmówca określił to, że stawki usług administrowania na Łotwie są wyższe w porównaniu z Litwą, klienci z kolei stawiają znacznie wyższe wymagania wobec jakości i zakresu usług.

„Kolejna różnica polega na tym, że u sąsiadów w mniejszym stopniu są regulowane stosunki między klientem i administratorem. Na Litwie aktywny udział w ustalaniu cen biorą zarówno samorządy, jak i Rząd z Ministerstwem Środowiska“, – opowiada Jakubauskas.

W planach – podwojenie przychodów

Obecnie grupa „Civinity“ zarządza 14 przedsiębiorstwami utrzymania i administrowania budynków na Litwie i Łotwie. Przedsiębiorstwa grupy na Litwie świadczą usługi w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Połądze i Kretyndze.

„Na litewskim rynku jesteśmy drugim pod względem wielkości graczem“, – twierdzi Jakubauskas.

Przychody skonsolidowane grupy „Civinity“ w 2015 r. wyniosły 15,09 mln Eur. Powierzchnia całkowita administrowanych nieruchomości wyniosła 3,5 mln m kw.

„Jeżeli w bieżącym roku dojdzie do skutku jeszcze jedna transakcja kupna, prognozujemy, że w 2016 r. przychody skonsolidowane powinny wzrosnąć do 35 mln Eur, z kolei administrowana powierzchnia pod koniec roku powinna wynieść 4,9 mln m kw.“, – wyjaśnia Jakubauskas.

Przychody grupy w największym stopniu są powiększane poprzez nabycia. Pozytywny bodziec dla przychodów stanowią też nowe usługi, takie jak wywóz śmieci w Jurmale, na Łotwie, czy aktywnie realizowane na Litwie zarządzanie renowacją.

Na horyzoncie – giełda

Jednym z celów grupy „Civinity“ jest wejście na giełdę. W 2016 r. „Civinity“ planuje zmianę formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, kontynuując w taki sposób swoje przygotowanie do emisji akcji i zaprezentowania siebie dla inwestorów na giełdzie.

„Na giełdę wejdziemy nie wcześniej niż w 2017 r. i wyłącznie w przypadku, jeżeli atmosfera będzie sprzyjająca“, – mówi Jakubauskas.

Grupą „Civinity“ zarządza estońska spółka „Civinity OU“.

Opublikowano: vz.lt

2016-08-09