2017-05-30

2017-05-30

Civinity wyemituje obligacje

Spółka AB „Civinity“, która w krajach bałtyckich zarządza przedsiębiorstwami administrującymi budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi, zamierza wyemitować obligacje o wartości około 10 mln EUR, na pierwszym etapie oferując publiczną emisję obligacji o wartości 5 mln EUR. W planach grupa przedsiębiorstw ma dalszy rozwój oraz umacnianie pozycji na rynku. Spółka podała też do wiadomości publicznej swoje wyniki finansowe: w minionym roku odnotowano wzrost zysku o 57 proc. oraz przychodów o 53 proc.

„Podstawowym oraz długoterminowym naszym zadaniem jest stały rozwój i wzrost grupy przedsiębiorstw. Bieżący rok pomyślnie rozpoczęliśmy na Łotwie: pod koniec kwietnia nabyliśmy jeszcze jedno przedsiębiorstwo, poza tym ciągle poszukujemy nowych możliwości inwestowania, obserwujemy i oceniamy sytuację na rynku. Na Litwie naszym celem jest umocnienie swojej pozycji w dziedzinie administrowania lokalami, na Łotwie chcemy pozostać liderem na rynku. Emitując obligacje planujemy dalsze inwestycje w rozwój „rynku domowego“, zwiększając udział w rynku na Litwie i Łotwie, rozpoczynając inwestycje w Estonii oraz rozszerzając portfel usług oferowanych klientom. Kilka inwestycji jest też przewidzianych w krajach Wspólnoty Europejskiej, gdyby zaistniały tam sprzyjające warunki“, – mówi prezes zarządu grupy przedsiębiorstw „Civinity“ Vitoldas Sapožnikovas.

W opinii prezesa zarządu, poprawa jakości usług, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz optymalizacja procesów zarządzania to części składowe usług administrowania budynkami. Mniejsi gracze na rynku z powodu niewystarczających zasobów finansowych nie mogę tego uczynić, dlatego skuteczna konsolidacja i dalszy rozwój przedsiębiorstw pozwoliłyby w dalszym ciągu zwiększać udział w rynku oraz świadczyć usługi zorientowane na potrzeby klientów.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona przez ofertę publiczną, na podstawie przygotowanego przez spółkę prospektu bazowego emisji oraz programu sprzedaży obligacji na giełdzie papierów wartościowych AB Nasdaq Vilnius. Na pierwszym etapie emisji, który potrwa do końca czerwca, planowane jest wyemitowanie obligacji o wartości około 5 mln EUR. Później, w razie sprzyjającej sytuacji na rynku oraz mając na celu przyciągnięcie dodatkowych środków na inwestycje, w okresie 12 miesięcy ponownie zostaną zaoferowane publicznie obligacje spółki o wartości około 5 mln EUR.

„W minionym roku za podstawowy cel uznaliśmy rozwój grupy przedsiębiorstw, dlatego w sposób ukierunkowany dążymy do jego osiągnięcia: nabyliśmy trzy działające na rynku łotewskim przedsiębiorstwa zarządzające budynkami. W rezultacie, w porównaniu z 2015 roku, odnotowaliśmy znaczny wzrost przychodów i zysku“, – mówi Sapožnikovas.

Przychody grupy przedsiębiorstw w 2016 roku wyniosły 23,86 mln EUR i były o 53 proc. wyższe niż w 2015 roku, natomiast zysk netto wyniósł 1.104 tys. EUR i w porównaniu z 2015 roku wyrósł o 57 proc. Liczba pracowników grupy w porównaniu z 2015 rokiem wzrosła czterokrotnie i wynosi 1 400 osób.

W 2016 roku powierzchnia administrowanych przez grupę przedsiębiorstw budynków wyniosła 4,835 mln metrów kwadratowych. W porównaniu z 2015 roku wzrosła o ponad 52 proc.

Do grupy przedsiębiorstw „Civinity“ należą takie spółki administrowania budynkami na Litwie, jak „Senamiesčio ūkis“, „Ozo miestas”, „Būsto valda“, „Debreceno valda”, „Vitės valdos“, „Klaipėdos bendrabutis“, „Palangos butų ūkis“ „Kretingos būstas“, spółki świadczące usługi administrowania lokalami mieszkalnymi i budynkami komercyjnymi na Łotwie, takie jak AS „Hausmaster“, SIA „CS Komercserviss“, SIA „Home Master“, SIA „Labo namu agentūra“, SIA „Jūrmalas Naimsaimnieks“ i in.

 ________________________

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny, w żadnych wypadku nie może być traktowany jako dający podstawę do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe AB “Civinity” (Spółki). 29 maja 2017 r. Spółka ogłosiła opracowany przez siebie i zatwierdzony przez Bank Litwy prospekt bazowy emisji obligacji o wartości około 10 mln EUR i program ich sprzedaży na giełdzie AB Nasdaq Vilnius, jak również przygotowane przez siebie warunki ostateczne dla części 1 oferty (obligacje o wartości około 5 mln EUR). Wymienione dokumenty są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami, zawierającymi informacje o Spółce, jak również o ofercie publicznej obligacji na Litwie.

Prospekt bazowy, ostateczne warunki dla części 1 oferty oraz pozostałe dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.civinity.eu) oraz organizatora emisji UAB FMĮ „Orion securities“ (http://orion.lt).