2017-12-22

2017-12-22

„Civinity” wyemitowała w formie oferty prywatnej obligacje o wartości 11 mln eur

Spółka Akcyjna AB „Civinity” zarządzająca spółkami prowadzącymi administrację i konserwację budynków mieszkaniowo – handlowych na Litwie i Łotwie w formie oferty prywatnej wyemitowała obligacje o wartości 11 mln eur. Wyemitowane przez „Civinity” obligacje zostały wykupione przez niezależne fundusze zarządzane przez spółkę inwestycyjną „Credit Value Investments” (CVI). Wartość nominalna obligacji stanowi 100 tys. eur. Obligacje zostaną wykupione po czterech latach.

„Naszym długoterminowym zadaniem jest regularny rozwój i wzrost grupy kapitałowej, stąd nieustannie poszukujemy nowych możliwości dokonywania inwestycji. Rozważaliśmy różne możliwości finansowania kontynuowania rozwoju grupy kapitałowej „Civinity”, włączając finansowanie bankowe. Przedstawione przez CVI warunki wykupienia obligacji maksymalnie spełniały nasze cele na danym etapie” – stwierdził Prezes Zarządu „Civinity” Vitoldas Sapožnikovas.

Zdaniem V. Sapožnikovasa, pozyskane środki zostaną wykorzystane na poszerzenie swego rynku na Litwie i Łotwie, a także na dokonanie przez grupę kapitałową inwestycji w Estonii, co pozwoli spółce celowo dążyć do osiągnięcia strategicznego celu – zdobycia pozycji czołowej grupy kapitałowej w zakresie administracji i konserwacji budynków w krajach bałtyckich.

Obligacje „Civinity“ są pierwszą emisją obligacji w krajach bałtyckich wykupioną przez spółkę inwestycyjną CVI, która prowadzi działalność na rynkach finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, na Litwie są to pierwsze tego typu obligacje „unitranche” obejmujące wszystkie poziomy ryzyka finansowego oraz zdaniem Karolisa Pociusa, będącego partnerem spółki „Oaklins M&A Baltics” występującej jako doradca, która zorganizowała emisję obligacji, nową formą połączenia ryzyka długu i własności na rynku.

Doradcą „Civinity“ w kwestiach prawnych związanych z niniejszą transakcją była spółka „PwC Legal”.

Grupę kapitałową „Civinity” stanowią takie zakłady administracji budynków na Litwie jak „Senamiesčio ūkis”, „Ozo miestas”, „Būsto valda”, „Debreceno valda”, „Vitės valdos”, „Klaipėdos bendrabutis”, „Palangos butų ūkis”, „Kretingos būstas” oraz spółki świadczące usługi administracji budynków mieszkaniowo-handlowych na Łotwie: AS „Hausmaster”, SIA „CS Komercserviss”, SIA „Home Master”, SIA „Labo namu agentura”, SIA „Jūrmalas Naimsaimnieks” i in.