2016-09-16

2016-09-16

Civinity umacnia pozycję na rynku łotewskim

Obecnie grupa „Civinity“ jest największym prywatnym przedsiębiorstwem utrzymania i zarządzania budynkami na Łotwie. Oprócz nowo nabytej spółki, do grupy „Civinity“ w sąsiednim kraju należą również SIA „Jūrmalas Namsaimnieks“, АS „Hausmaster“ oraz SIA „Homemaster“.

„Cieszymy się niniejszą transakcją oraz sukcesem naszego rozwoju na Łotwie, który nie zakończy się na przejęciu niniejszej spółki. Do końca roku planujemy kupić co najmniej jeszcze jedną firmę. Tworzymy standardy wysokiej jakości usług we wszystkich krajach, w których nasza grupa spółek świadczy swoje usługi“, – twierdzi dyrektor generalny „Civinity“ Vitoldas Sapožnikovas.

Międzynarodowa grupa spółek „Civinity“ świadczy swoje usługi na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie oraz na Bałkanach. Ogólny obszar nadzorowanych obiektów – 5,3 mln. m2. Są to nie tylko domy mieszkalne, ale również obiekty komercyjne oraz budynki użyteczności publicznej - szkoły, obiekty sportowe, specjalistyczne budynki techniczne. Skonsolidowane obroty firmy w 2015 roku wyniosły 15,1 miliona euro. W tym roku firma zamierza zwiększyć swoje obroty do 40 mln. euro. Grupa „Civinity“ zatrudnia 1 500 pracowników.