Policijos departamentas, Ryga

Centrinis policijos departamentas

Bendras administruojamas plotas – 90 000 m2